Loading...
Ondersteuningsaanbod 2018-09-20T11:15:01+00:00

Ondersteuningsaanbod

Interesse? Meld je hier aan
GDPR – Informed consent model

Je bent praktijkverantwoordelijke en beheert je praktijk met alle aspecten die erbij komen kijken: je patiëntenbestand, planningen en contacten met verwijzers, aanvragen van Katz-schalen, voorschriften en zorgplannen horen onder meer tot het scala aan taken waar je zorg voor draagt. Veratar draag zorg voor jou bij al deze verantwoordelijkheden! Op diverse vlakken bieden wij je ondersteuning, helemaal op jouw maat. Ontdek hieronder wat we voor jou kunnen betekenen!

WAT VIND JE IN ONS AANBOD ?

Administratieve ondersteuning

Veratar geeft adviezen over nomenclatuur, katz-schaal, bezwaarschriften na terugscoren door de mutualiteit, een correct verpleegdossier opmaken, hoe te factureren voor patiënten zonder mutualiteit, remgeld facturen,…

Praktijkondersteuning

Om tot een goede en efficiënte samenwerking te komen binnen de praktijk, zowel met collega’s, verwijzers en patiënten kan Veratar op aanvraag jouw praktijk doorlichten. Veratar beschikt over veel ervaring met zelfstandige praktijken om de werking van je praktijk te optimaliseren.
Verder komen we minstens 1x per jaar langs om de hele praktijk te ondersteunen in het voldoen aan alle voorwaarden betreffende dossiers bij nieuwe wetgeving.

Vorming en opleiding

Veratar biedt in samenwerking met “vzw Verpleging aan Huis” opleidingen aan voor thuisverpleegkundigen en zorgkundigen. Deze opleidingen worden steeds minimum twee weken voor aanvang per email aangekondigd. Veratar biedt ook info over andere mogelijkheden tot bijscholing in de regio. Veratar geeft bovendien een team- en bijscholingspremie van €400 aan verpleegkundigen die 20 uur bijscholing en 25 uur team volgen per jaar.

Software

Veratar stelt gratis gehomologeerde software ter beschikking met een geïntegreerd elektronische dossier en de mogelijkheid een verpleegconsulten te maken. Veratar voorziet de nodige documenten waarmee je de telematicapremie (€800) kan ontvangen. Verder biedt Veratar technische ondersteuning alsook ondersteuning m.b.t. het gebruik van het programma via mail of telefoon. (Lees meer)

Tarificatie

Veratar verwerkt de prestaties. Dit houdt onder meer in:

• Controleren van voorschriften mbt juist gebruikt van nomenclatuur
• Verzenden en opvolgen van facturatiebestanden via MyCareNet
• Persoonlijk opvolgen van betalingen, verworpen prestaties

Je ontvangt gedetailleerde lijsten met overzichten van de inkomsten waarbij rekening wordt gehouden met de verdeelsleutel die je binnen jouw praktijk hanteert. Veratar garandeert de betaling de 5de van elke maand volgend op de maand van de tarificatie bv prestaties van april 2017 worden u ter betaling aangeboden op 5 juni 2017.

Na aansluiten bij onze erkende dienst (lees meer) voer je zelf patiëntgegevens, voorschriften en prestaties in.

Vanuit Veratar kan je op volgende diensten rekenen:

 • Algemeen

 • Erkenning Vlaamse gemeenschap

 • Mogelijkheid om je team te versterken met zorgkundigen

 • Administratieve ondersteuning

 • Correct opstellen verpleegdossier

 • Opstellen bezwaarschriften na terugscoring door mutualiteit

 • Juist gebruik nomenclatuur

 • Programma voor opstellen verpleegkundig consult

 • Praktijkondersteuning

 • Coaching

 • Premie team en bijscholing (€400)

 • Vorming & opleiding

 • Gratis bijscholingen

 • Permanente vormingspremie (€175)

 • Software

 • Gratis gehomologeerde software voor thuisverpleegkundigen

 • Hosting en back-up

 • Ondersteuning bij gebruik

 • Telematicapremie (€800)

 • Tarificatie

 • Ondersteuning bij vragen en problemen m.b.t. facturatie

 • Veratar bestelt en betaalt de kosten voor getuigschriften

 • Verwerking prestaties (getuigschriften, bestanden landsbond, opvolgen verworpen prestaties,…)

 • Kostprijs 3%