Wie is de zorgkundige?

De definitie van het RIZIV luidt: "De persoon die specifiek is opgeleid om de verpleegkundige onder zijn/haar toezicht bij te staan inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek in het kader van de door de verpleegkundige gecoördineerde activiteiten binnen een gestructureerde equipe."
Om als zorgkundige te werken moet je geregistreerd worden. Deze registratie kan op basis van diploma's of op basis van werkervaring als verzorgende en het volgen van een bijkomende opleiding. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Zorgkundige in de thuisverpleging

Sinds 1 juni 2007 kunnen zorgkundigen worden ingezet in de ambulante thuisverpleging. Het betreft een pilootproject vanuit het RIZIV dat is uitgeschreven voor erkende praktijken thuisverpleging.
Zorgkundigen kunnen zowel in loondienst als op zelfstandige basis werken.
Voorwaarden

  • Zij dienen te beschikken over een visum voor zorgkundige dat wordt uitgereikt door FOD Volksgezondheid
  • Zij dienen te beschikken over een riziv-nummer

Activiteiten van de zorgkundige

De zorgkundige mag 18 verpleegkundige activiteiten verrichten, onder toezicht van een verpleegkundige. Deze activiteiten zijn volgens Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 bepaald.
Voor de thuisverpleging betekent dit dat een zorgkundige prestaties hygiënische toiletzorg en aan- en uitdoen van steunkousen mag verlenen.

De zorgkundigen rapporteren nog dezelfde dag aan de verpleegkundige die toezicht houdt op hun activiteiten. De verpleegkundige moet steeds bereikbaar zijn (lees: raadpleegbaar en mede inzetbaar)
De verantwoordelijk verpleegkundige moet controlebezoeken afleggen bij de patiënten die verzorgd worden door de zorgkundige.